Privacy Policy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt New Van Heukelom zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.